Recent Posts by Jeroen Somers

Informatieplicht Energiebesparing RVO

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in? De overheid wil vaart maken om het energieverbruik in Nederland omlaag te krijgen. Om ondernemers tot actie te bewegen, geldt daarom vanaf 1 juli een informatieplicht. Als u onder deze plicht valt, moet u op de RVO-website invullen welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Het gaat…
Read more

Uitfasering & prijsstijging HFK’s (R404a,R507)

Afgelopen maanden is er volop gecommuniceerd over het “terugfaseren” van de koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof, oftewel HFK’s. Deze terugfasering, in het Engels “phase down”, betekent dat in de komende jaren steeds minder HFK-koudemiddelen op de Europese markt gebracht worden. Voor koudemiddelen met een GWP (Global Warming Potential of aardopwarmingsvermogen) groter dan 2500 zal er…
Read more

Richtlijn Drukapparatuur

Richtlijn Drukapparatuur Onderwerp: Richtlijn Drukapparatuur (PED) Versie: september 2010 Aandachtsgebied: Techniek, Veiligheid, Milieu Trefwoorden: PED, Drukapparatuur Contactpersoon: Coen van de Sande   De NVKL streeft ernaar de voor de branche relevante wet- en regelgeving voor haar leden toegankelijk te maken. In het geval van de Richtlijn Drukapparatuur blijkt tot dusver dat implementatie en naleving van…
Read more

Wetgeving Natuurlijke koudemiddelen

Het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) in de volksmond “activiteitenbesluit” genoemd is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en is een uitwerking van de wet Milieubeheer waarin meer gedetailleerd wordt geregeld waaraan zogenaamde “inrichtingen” (in ons geval koelinstallaties) moeten voldoen. Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe…
Read more

Recent Comments by Jeroen Somers

No comments by Jeroen Somers yet.