Richtlijn Drukapparatuur

  • Richtlijn Drukapparatuur
  • Onderwerp: Richtlijn Drukapparatuur (PED)
  • Versie: september 2010
  • Aandachtsgebied: Techniek, Veiligheid, Milieu
  • Trefwoorden: PED, Drukapparatuur
  • Contactpersoon: Coen van de Sande

 

De NVKL streeft ernaar de voor de branche relevante wet- en regelgeving voor haar leden toegankelijk te maken. In het geval van de Richtlijn Drukapparatuur blijkt tot dusver dat implementatie en naleving van deze wetgeving niet eenvoudig blijkt. In deze factsheet zijn de voor NVKL-leden belangrijke aspecten in de verschillende fases van de levenscyclus van drukapparatuur weergegeven en toegelicht.

Factsheet Richtlijn drukapparatuur