Uitfasering & prijsstijging HFK’s (R404a,R507)

Afgelopen maanden is er volop gecommuniceerd over het “terugfaseren” van de koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof, oftewel HFK’s. Deze terugfasering, in het Engels “phase down”, betekent dat in de komende jaren steeds minder HFK-koudemiddelen op de Europese markt gebracht worden. Voor koudemiddelen met een GWP (Global Warming Potential of aardopwarmingsvermogen) groter dan 2500 zal er zelfs m.i.v. 1 januari 2020 een volledig verbod komen op het (bij)vullen van koelinstallaties met maagdelijke HFK’s. Benieuwd wat dit verder voor u betekent? NVKL ging in gesprek met verschillende leveranciers.

In januari 2018 zal er een reductie van 37% plaatsvinden van de hoeveelheid koudemiddel in CO2 equivalent die op de Europese markt gebracht mag worden. Henk-Jan Steenman (Westfalen Gassen) verwacht als reactie hierop een blijvende prijsstijging van de koudemiddelen met een hoog GWP

Terugfaserings-schema

De kern van de nieuwe F-gassenverordening is een geleidelijke afbouw van het op de markt
brengen van HFK’s (GWP>150) volgens een zogenaamd “terug fasering-schema”. In dit
schema wordt het op de markt brengen van HFK’s teruggebracht van 100% in 2015 naar
21% in 2030.
Het volledige schema is:

 • 2015 - 100%
 • 2016-2017 - 93%
 • 2018-2020 - 63%
 • 2021-2023 – 45%
 • 2024-2026 – 31%
 • 2027-2029 – 24%
 • 2030 – 21%
 •  
   
  Bijvulverbod R404a,R507
  Eén van de extra maatregelen is het verbod op bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn
  met een HFK met een GWP groter dan 2500 (zoals R404A en R507A).
  Dit ziet er als volgt uit:

 • Bijvulverbod voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 per 1-1-2020
 • Bijvullen toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel tot 1-1-2030
 • Geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2 equivalent (lees circa <10 kg R507A/R404A)
 •  
  Bijvulverbod R134A, R407C, R407F en R410A
  De productie van de koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2020 zal de totale productie van synthetische koudemiddel met ca. 40% zijn afgebouwd. In 2030 mag er nog slechts 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen op de markt worden gebracht.
  Voor deze groep synthetische koudemiddelen geldt geen gebruiksverbod. Dat betekent dat R134A, R407C, R407F en R410A installaties na 2030 gewoon bijgevuld mogen worden. De verwachting in Europa is echter dat op lange termijn alle synthetische koudemiddelen verboden gaan worden.

  Wat zijn de consequenties?
  In de nabije toekomst zal er fors minder synthetisch koudemiddel beschikbaar zijn. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben op de prijs van het koudemiddel. Bijvullen van een installatie met en synthetisch koudemiddel wordt daarmee fors duurder. Mogelijk gaan er zelfs tekorten ontstaan aan bepaalde typen koudemiddelen.

   
  Wat kan ik doen?
  Hebt u plannen om een nieuwe koelinstallatie aan te schaffen, dan adviseren wij u om naar alternatieven te kijken die buiten het nieuwbouwverbod vallen. R507 en R404 worden echter versneld uitgefaseerd. Derhalve adviseren wij geen van deze koudemiddelen voor nieuwbouwtoepassingen. Goede en duurzame alternatieven zijn voorhanden.

  Natuurlijke koudemiddelen: volledig op toekomst voorbereid
  Met een keuze voor natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2, propaan en butaan, bent u volledig op de toekomst voorbereid. Deze koudemiddelen zijn milieuvriendelijk en zeer energiezuinig. U bespaart daarmee jaarlijks fors op uw operationele lasten. Bovendien profiteert u in de meeste gevallen van aantrekkelijke fiscale regelingen op uw investering.

  Synthetische koudemiddelen: verantwoorde keuze maken
  Synthetische koudemiddelen met een GWP<2500 kunnen nog gewoon gebruikt worden, maar zullen gaandeweg beperkter beschikbaar zijn. In sommige gevallen is het mogelijk om koudemiddelen met een hoog GWP te vervangen door een alternatief met een lager GWP en een betere energie-efficiëntie. Ook wordt nog gewerkt met de zogeheten vierde generatie chemische koudemiddelen met een GWP<150, de HFO’s (Hydro Fluoro Oleofine). Deze hebben een GWP lager dan 150.

  Wilt u meer informatie of advies op maat?
  Stuur dan een mail naar info@topcoldcontrol.com