Informatieplicht Energiebesparing RVO

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

De overheid wil vaart maken om het energieverbruik in Nederland omlaag te krijgen. Om ondernemers tot actie te bewegen, geldt daarom vanaf 1 juli een informatieplicht. Als u onder deze plicht valt, moet u op de RVO-website invullen welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen.

Het gaat daarbij om alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De plicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen bestaat al sinds 1998, maar de daling van het energieverbruik gaat volgens de overheid te langzaam waardoor deze extra maatregel wordt ingevoerd.

Valt mijn bedrijf onder de informatieplicht?

Wanneer uw bedrijf volgens de energierekening van 2018 op jaarbasis meer dan 50.000 kWh stroom verbruikt of meer dan 25.000 m3 gas verbruikt, valt u onder de plicht en moet u voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen doorgeven aan RVO.

Ingenieursbureau Sparkling Projects en Top Cold Control

Top Cold Control kan voor u, eventueel in samenwerking met Sparkling Projects, een renovatieplan met begroting opstellen om de installatie aan te passen volgens de erkende maatregelenlijst. De resultante uit dit plan kunnen ingevoerd worden in de digitale omgeving van de informatieplicht.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie neem dan gerust contact met ons op

Flyer-Informatieplicht-energiebesparing-RVO.pdf