Ven Poultry BV te Lierop

Fase 1: Vervangen van vier stuks R22 vriesinstallatie voor één vriescentrale op R407F.

Fase 2: Nieuwbouw/uitbereiding bestaand vrieshuis.

De nieuwe centrale machinekamer is opgebouwd in een zeecontainer. Een kostenefficiente unit, met een minimum aan installatietijd op locatie en een maximum aan flexibliteit!